Home

Zahtevnostne stopnje izobraževanja

shema izobraževalnih vsebin 2013 - 2019

Mala sindikalna akademija

Osnovno izobraževanje sindikalnih zaupnikov, ki bo zajemalo predvsem področja organiziranja in delovanja sindikata ter ZSSS, sindikalnega vodenja, informiranja, osnove ekonomije in delovnega prava.

Srednja sindikalna akademija

Nadaljevalno izobraževanje sindikalistov, ki bo zajemalo predvsem nadgradnjo sindikalnih vsebin, ter dodatne vsebine iz področja socialnega dialoga, varnosti in zdravja pri delu, sociale, delovnega prava in ekonomije.

Višja sindikalna akademija

Dodatna in bolj specializirana znanja za sindikaliste s področja kolektivnih pogodb, ekonomije in delovnopravne zakonodaje.

Usposabljanja v okviru ZSSS so zagotovo dobra in koristna pri pogajanjih z delodajalcem. Današnja tema o kolektivnih pogodbah je predvsem občutljiva. V mojem podjetju je moje usposabljanje že obrodilo sadove, saj sem si s pridobljenim znanjem lahko pomagal pri sindikalnem delu. Usposabljanje v ZSSS je zelo kvalitetno in učinkovito.

Marko Perak

Moje izkušnje z usposabljanjem v ZSSS so zelo dobre. Manjka mi še samo en seminar in bom končal malo sindikalno akademijo. Želim nadaljevati še na drugi in tretji stopnji. Vsem udeležencem to prinaša ogromno znanja in samozavesti, korajže pri nadaljnjem delu, pri pogajanjih in včlanjevanju novih članov.

Anton Plevčak