Višja sindikalna akademija

SINDIKALNO VODENJE

V101 – Tehnike pogajanj

PRAVO

V302 – Priprava podjetniške kolektivne pogodbe

V303 – Alternativne oblike reševanja sporov

SOCIALA

V505 – Socialno podjetništvo in zadružništvo

V506 – Zaščitene kategorije delavcev in enake možnosti

EKONOMIJA

V404 – Plače in plačni sistem

SOCIALA

V505 – Socialno podjetništvo in zadružništvo
V506 – Zaščitene kategorije delavcev in enake možnosti

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

V607 Varnost in zdravje pri delu 2