Srednja sindikalna akademija

SINDIKALNO VODENJE

S101 – Projektno delo za sindikaliste

S102 – Evidenca članstva

 

 

 

ORGANIZIRANJE DELAVCEV

S203 – Socialni dialog

 

 

 

 

PRAVO

S304 – Kazenska odgovornost delodajalcev

 

 

 

 

 

EKONOMIJA

S405 – Analiza poslovanja gospodarskih družb

 

 

 

 

 

SOCIALA

S506 – Upokojitev in tretjemu življenjskemu obdobje naproti

S507 – Izguba zaposlitve, brezposelnost in zaposlovanje

 

 

 

 

 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

S608 – Varnost in zdravje pri delu 1