Terminski plan seminarjev SA 2016 – po mesecih

 

FEBRUAR

11. februar, Ljubljana: POGODBA O ZAPOSLITVI M310

Predavatelj: Boštjan Medik

25. februar, Maribor: KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH M101

Predavatelja: Mirsad Begić in Tomaž Kšela

 

MAREC

3. marec, Ljubljana: ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT M204 

Predavatelj: Pavle Vrhovec

17. marec, Celje: DELOVNI ČAS M311

Predavateljica: Andreja Toš Zajšek

 

APRIL

7. april, Nova Gorica: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU-1 S608

Predavateljica: Katja Gorišek

21. april, Maribor: KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH M101

Predavatelj: Tomaž Kšela

 

MAJ

12. maj, Maribor: BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE S507/4026                                      

Predavatelj: Goran Lukić

16. maj, Ljubljana: SOCIALNI DIALOG S203/4022                                                                      

Predavatelj: Andrej Zorko

 

JUNIJ

9. junij, Maribor: POGODBA O ZAPOSLITVI M310/4013                                                          

Predavatelj: Boštjan Medik

16. junij, Nova Gorica: KAKO PRIVABITI MLADE V SINDIKAT (nov seminar)

Predavateljica: Sanja Leban Trojar

30. junij, Ljubljana: KOLEKTIVNE POGODBE M313/4010

Predavateljica: Andreja Toš Zajšek

 

JULIJ

NI PREDVIDENIH SEMINARJEV

 

AVGUST

31. avgust, Ljubljana: PREPRIČLJIVO KOMUNICIRANJE IN JAVNO NASTOPANJE

(nov seminar) Predavateljica: Majda Šavko         

 

SEPTEMBER

8. september, Nova Gorica: AKCIJSKA MOČ SIMDIKATA M207            

Predavatelj: Pavle Vrhovec

22. september, Ljubljana: UPRAVLJANJE Z EVIDENCO ČLANSTVA S102

Predavatelja: Aleš Golja in Maja Konjar

 

OKTOBER

6. oktober, Ljubljana: OSNOVE EKONOMIJE ZA SINDIKALISTE M408

Predavateljica: mag. Andreja Poje

13. oktober, Ljubljana:  UPRAVLJANJE S SINDIKALNO ČLANARINO M103

Predavateljica: Mateja Hrovat Mramor

20. oktober, Maribor: OSNOVE SINDIKALNEGA DELOVANJA V ZSSS M205

Predavatelja: mag. Staša Pernat Lesjak in Pavle Vrhovec

 

NOVEMBER

10. november, Celje: ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT M204

Predavatelja: mag. Staša Pernat Lesjak in Pavle Vrhovec

17. november, Nova Gorica: KAZENSKA ODGOVORNOST S304 

Predavateljica: Ana Jakopič

24. november, Ljubljana: TEHNIKE POGAJANJ ali KAKO SE USPEŠNO POGAJATI V101

Predavateljica: Majda Šavko

 

DECEMBER

1. december, Maribor: USPOSABLJANJE ZA PROJEKTNO DELO V SINDIKATIH S101

Predavateljica: mag. Staša Pernat Lesjak

8. december, Ljubljana: ABC ZAKONODAJA ZA SINDIKALISTE  M312

Predavateljica: Andreja Toš Zajšek

15. december, Celje: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU-1 S608

Predavateljica: Katja Gorišek