Kaj je SINDEKS

POSLANSTVO (SPLETNE STRANI)

Vsak udeleženec na svojem prvem seminarju prejme sindikalni indeks ali »SINDEKS ZSSS«. V knjižici so vpisane vse stopnje in vsi pripadajoči seminarji.
Takšen način je poleg beleženja in izgradnje kariernega ter kadrovskega sistema namenjen dodatni krepitvi ugleda in pomembnosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter k motivaciji posameznika.

Sindeks – Sindikalna beležnica znanja, ni samo beležnica, temveč spletna stran sindikalne akademije ZSSS, ki vam prinaša bazo znanja. Naš namen je nuditi informacije ter dodatno znanje, skozi vso leto in to na dosego klika računalniške miške, za vse sindikaliste, ki za svoje uspešno delovanje potrebujemo čim večjo podporo sindikalne stroke.