Kaj je sindikalna akademija

V okviru sistemskega izobraževanja smo oblikovali 6 vsebinskih sklopov izobraževanja:

1) Sindikalno vodenje
2) Organiziranje delavcev
3) Pravo
4) Ekonomija
5) Sociala
6) Varnost in zdravje pri delu

Ne glede na specifično vsebino posameznega seminarja mora le ta poudarjati sindikalno misel, sindikalni aktivizem in se usmerjati v krepitev sindikalnega gibanja.
Vse šest vsebinskih sklopov pa se vključuje v tri zahtevnostne stopnje izobraževanja v ZSSS.

Mala sindikalna akademija, ki zajema osnovno izobraževanje sindikalnih zaupnikov, s poudarkom na vsebinah organiziranja in delovanja sindikata ter osnov ekonomije in delovnega prava.

Srednja sindikalna akademija, ki zajema nadaljevalno izobraževanje sindikalistov, s poudarkom nadgradnje sindikalnih vsebin iz male sindikalen akademije.

Višja sindikalna akademija, ki zajema dodatna in bolj specializirana znanja za sindikaliste s področja kolektivnih pogodb, pogajanj, itd.

Osnovno načelo izobraževanja v ZSSS je dostopnost in preglednost, zato je velik poudarek na javnem objavljanju in kontinuiranem obveščanju sindikalistov v organizaciji in po celotnem terenu. Dostopnost se ne spodbuja le na ravni informiranja, ampak tudi na ravni teritorialne dostopnosti, kar pomeni, da so seminarji organizirali v prostorih naših območnih organizacij po Sloveniji ter tudi v Domu sindikatov v Ljubljani.

Na seminarjih so skupaj udeleženci iz različnih sindikatov dejavnosti, saj pri navedenih temah praktično ni razlik med posameznimi dejavnostmi. Na podlagi takšne udeležbe, se spodbuja povezovanje sindikalistov ter izmenjava izkušenj. Izobraževanje ni samo pridobivanje novih znanj, temveč tudi izmenjava izkušenj, iskanje odgovorov na skupne probleme ter sodelovanje in timsko delo. Seveda pa se pri pripravi posameznega seminarja s strani predavateljev upošteva struktura udeležencev.

Seminarji so priložnost za medgeneracijsko povezovanje in krepitev mentorstva med starejšimi in mlajšimi sindikalisti.