NOVO MESTO – OO ZSSS Dolenjske in Bele Krajine, sejna soba