Seminarji in prijava

Razpisi za seminarje v okviru Sindikalne akademije so objavljeni na spletnih straneh ZSSS.

Prijave za udeležbo sprejemamo po elektronski pošti na Sanja.LebanTrojar@sindikat-zsss.si oddane pa morajo biti najmanj 5 dni pred predvidenim datumom seminarja. Na seminar se lahko prijavijo le člani sindikatov dejavnosti ZSSS, kar izkažejo s svojo člansko številko.

Kotizacija za razpisane seminarje, kjer predavajo strokovnjaki ZSSS, je največ 20 EUR, v primeru zunanjih strokovnjakov je lahko kotizacija višja. Kotizacija vsebuje stroške fotokopiranja gradiv, strošek literature, potne stroške predavateljev in pogostitve.

Seminarji potekajo v prostorih ZSSS (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana) in v prostorih območnih organizacij ZSSS (Maribor, Celje, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica – RO SKEI Posočje). O udeležbi na seminarjih udeleženci prejmejo potrdila in potrditev seminarja v Sindeksu – beležnici sindikalnega znanja.