Sindikalni zaupnik

Sindikalni zaupnik je ključen del sindikalne organizacije saj je njegova vloga najmočnejša prav na področju komuniciranja in povezovanja različnih ravni sindikalne organizacije. V podjetju ali obratu na eni strani deluje kot stična točka med člani in višjim sindikalnim vodstvom ter na drugi strani kot posrednik med delavci in delovodjem, nadzornikom ali vodstvom podjetja.

V administrativnem pogledu je sindikat vmesni člen med upravo in delavci, in sicer v treh pogledih:

  • na komunikacijski ravni,
  • na ravni skupnih pogajanj in
  • na ravni delavskih pritožb.