Zakaj se izobražujemo

Prav na podlagi sindikalnega izobraževanja se ljudje učijo biti sindikalisti. Sindikalno izobraževanje je nepretrgan proces, preko katerega se delavci seznanjajo, kako predstavljati svoje sodelavce v podjetjih in v družbi z razvojem sindikatov, ki so učinkoviti pri kolektivnih pogajanjih, novačenju novih članov in v organiziranju političnih akcij.