SOUPRAVLJANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU S 608-16

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter

 • predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 • sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • razumejo pomen soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • poznajo vrste in načine soupravljanja,
 • poznajo pravne podlage soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata pri soupravljanju,
 • so seznanjeni z vlogo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v sistemu varnosti in zdravja pri delu,
 • so seznanjeni s strokovno pomočjo ZSSS, ki jo nudimo izvoljenim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu.
 • So seznanjeni z izobraževanji za izvoljene delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu/svete delavcev

VSEBINA:

Ker je soupravljanje v zadnjem času postavljeno nekoliko v ozadje, želimo s tem seminarjem članom pokazati, da je to zelo pomembno področje, ki med drugim vpliva tudi na stanje varnosti in zdravja v podjetju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja tam, kjer so se zaposleni odločili za izvolitev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu. Soupravljanje je namreč dolžnost delodajalca in hkrati pravica delavcev, ki nudi socialno podporo, s katero protislovja in konflikti na področju varnosti in zdravja pri delu postanejo znosnejši in bolj obvladljivi. Soupravljanje je torej iskanje in sklepanje kompromisnih rešitev, kar vsekakor izboljšuje odnose med vodstvom in zaposlenimi, pristopiti je treba le na pravi način. Pridite na seminar in izvedeli boste kako!

Metode:

 • Predstavitev

 • Študije primerov

 • Razprava

Gradiva:

 • PPT predstavitev

Trajanje:

4,5 šolskih ur

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji: Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Termin izvedbe:

Ljubljana, 6. september 2018

Prijave sprejemamo na: vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45 eur za člane sindikata ZSSS, 90 eur za nečlane.

Urnik seminarja >>

Prijave: Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec