VSE KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI – M 310

Datum in ura: 4. oktober 2018, od 9:30 do 14:00

Kraj: Celje, Gledališka 2

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
 • Znajo:
 1. definicijo delovnega razmerja;

2 .bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;

 1. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,…);
 2. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
 3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,…);
 4. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

VSEBINA:

 1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
 2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
 3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);

Metode:

 • Delo v dvojicah in skupinah
 • Predstavitev

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovni listi
 • ZDR-1

Trajanje:

6 šolskih ur

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:

Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

Termin izvedbe: 4.oktober 2018 v Celju

Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si

 Kotizacija: 45 € za člane ZSSS, 90 € za nečlane

Prijave: Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec