KOLEKTIVNE POGODBE

18. oktober 2018, 9:30 do 14:30, Maribor, Neratova 4

Namen seminarja: Namen seminarja je približati sindikalistom osnovne informacije o socialnem dialogu  s posebnim poudarkom na kolektivnih pogodbah, kot enemu od produktov dogovarjanja med partnerji.  Udeleženci bodo prejeli osnovne informacije o  vrstah kolektivnih pogodb, avtonomiji pogodbenih strank, o osebni in stvarni veljavi kolektivnih pogodb, njihovi časovni veljavi in uporabi ter  načinu sklepanja in odpovedi. Našteta bodo tudi potrebna znanja s katerimi morajo razpolagati člani pogajalskih skupin, ko pristopajo k sklepanju kolektivne pogodbe.

Seminar priporočamo:

 • Sindikalnim zaupnikom
 • Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora
 • Sindikalnim pogajalcem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni z vrstami in vsebino KP
 • Poznajo možnosti v zvezi z veljavnostjo kolektivnih pogodb…
 • Seznanijo se z možnimi vsebinami KP in znanji, ki jih potrebujejo pri pogajanjih

VSEBINA:

 1. UVOD Socialni dialog
 2. Vrste kolektivnih pogodb in stvarna ter osebna veljava kolektivnih pogodb
 3. Avtonomija pogodbenih strank
 4. časovna veljava kolektivnih pogodb
 5. Pogovor o tem kaj moram vedeti, če sem član pogajalske skupine za sklenitev kolektivne pogodbe

 Metode:

 • Predstavitev
 • Delo v skupinah
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • gradivo
 • Delovni listi

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM:

Udeleženci naj prinesejo kolektivno pogodbo, ki velja v njihovem podjetju oziroma splošni akt ali splošne akte s katerimi se urejajo pravice v zvezi z delovnimi razmerji (Pravilnik o plačah,  o letnem dopustu, delovnem času….)

Trajanje:
6 šolskih ur

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelj:
Ana Jakopič

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal dva krat na leto oz. glede na interes članov.

Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane.

Urnik >>

Prijave: Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec