SINDIKALNO GIBANJE SKOZI ČAS

15. november 2018, od 12:00 do 15:15

Kraj: Ljubljana

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o zgodovini sindikalnega gibanja in uspehih sindikatov v preteklosti. Poudarek bo na pomenu sindikatov ter njihovi vlogi skozi čas.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter

 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 • sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni z zgodovino sindikalnega gibanja
 • Znajo imenovati ključne dosežke sindikatov v mednarodnem in v nacionalnem prostoru
 • Poznajo razvoj in vlogo sindikatov v Sloveniji

VSEBINA:

Uvod: vzroki za nastanek sindikatov

 1. Razlike med sindikati in nevladnimi organizacijami

1.Sklop: Mednarodni razvoj

 1. Razvoj mednarodnih sindikalnih organizacij
 2. Kronološki pregled mednarodnega sindikalnega gibanja

2.Sklop: Razvoj na Slovenskem

 1. Kronološki pregled razvoja sindikatov
 2. Sindikati v socializmu
 3. Sindikalni pluralizem po letu 1991
 4. Ključni izzivi za sindikate v sodobnem času
 5. Dosežki slovenskih sindikatov (ZSSS)

Metode:

 • Delo v dvojicah in skupinah

 • Individualno delo

 • Predstavitev

 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • Učbenik

 • PPT predstavitev

 • Delovni listi

Trajanje:

4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:

Pavle Vrhovec

Termin izvedbe:

Seminar se izvaja enkrat letno.

 • 15. november 2018

Prijave:

Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45,00 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane ZSSS

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec