SINDIKALNI BOJ IN AKCIJSKA MOČ SINDIKATA

Datum in ura: 6. december 2018, od 12:00 do 15:15
Kraj: Ljubljana

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,…) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter

 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 • sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s kanali vplivanja sindikatov
 • Znajo organizirati stavko
 • Poznajo možnosti pritiska na delodajalce in vlado

VSEBINA:

Kaj je akcijska moč sindikata?

1.Sklop: Vplivi sindikatov

2.Sklop: Stavka

Metode:

 • Delo v dvojicah in skupinah

 • Predstavitev

 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • Delovno gradivo

 • Delovni listi

Trajanje:

4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelja:

Ana Jakopič

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45,00 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec