Slabi pogoji (atipičnega) dela

Datum in ura: 17. december 2018, od 12:00 do 15:15
Kraj: Ljubljana

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o prepoznavi vseh osnovnih vidikov (atipičnega) dela in možnih načinih individualnega in organiziranega vpliva na izboljšanje delovnih pogojev (atipičnih) oblik dela oziroma nasploh zniževanja števila atipičnih oblik dela.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter

 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 • sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s celovitimi informacijami o prepoznavi vseh osnovnih vidikov (atipičnega) dela
 • Znajo ustrezno prepoznati osnovne elemente (atipičnega) dela
 • Poznajo možnosti vpliva na spremembe pogojev (atipičnega dela) in zniževanja števila atipičnega dela

VSEBINA:

 1. sklop

Prepoznava osnovnih sestavin (atipičnega) dela

»Mapiranje« delovnega mesta in delovnega okolja

 1. sklop:

ukrepanje

Metode:

 • Predstavitev

 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • Delovno gradivo

 • Delovni listi

Trajanje:

4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelj:

Goran Lukić

Termin: 17. december 2018

Rok prijave udeležencev:

je naveden na prijavnem obrazcu

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 45 € za člane ZSSS IN 90 € za nečlane.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec