Slabi pogoji (atipičnega) dela: kako se jim upreti?

Datum in ura: 11. april 2019, od 12:00 do 15:15
Kraj: Celje, Gledališka 2

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o prepoznavi vseh osnovnih vidikov (atipičnega) dela in možnih načinih individualnega in organiziranega vpliva na izboljšanje delovnih pogojev (atipičnih) oblik dela oziroma nasploh zniževanja števila atipičnih oblik dela.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s celovitimi informacijami o prepoznavi vseh osnovnih vidikov (atipičnega) dela
 • Znajo ustrezno prepoznati osnovne elemente (atipičnega) dela
 • Poznajo možnosti vpliva na spremembe pogojev (atipičnega dela) in zniževanja števila atipičnega dela

VSEBINA:

 1. sklop

Prepoznava osnovnih sestavin (atipičnega) dela

»Mapiranje« delovnega mesta in delovnega okolja

 1. sklop:

ukrepanje

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • Delovno gradivo
 • Delovni listi

 Trajanje:

4 šolske ure

 Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 Predavatelj:

Goran Lukić

Termin: 11. april 2019

Rok prijave udeležencev:

je naveden na prijavnem obrazcu

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si  ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45,00 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec