Delamo – Kaj?

Predavatelj: Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Termin:  18. april 2019, Ljubljana

Namen seminarja: seznaniti udeležence z delovanjem ZSSS in sindikatov dejavnosti, predstaviti vpetost sindikatov v družbo, predstaviti področja delovanja. Predavateljica bo razložila kje in kako delujejo sindikati, kaj so aktualni dosežki sindikatov in kaj sindikati lahko naredijo za člane. Dobili bodo odgovor, kaj ima član od sindikata. Pa tudi, kaj lahko član naredi za sindikat.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov,
 • sindikalnim funkcionarjem.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • vedo kaj je sindikat in kje sindikati delujejo,
 • poznajo področja delovanja sindikatov,
 • poznajo organiziranost ZSSS in sindikatov dejavnosti,
 • razumejo kako so sindikati vpeti v družbo.

VSEBINA:

 1. sklop:
 • Kaj je sindikat in kaj je Zveza?
 • Kaj delajo sindikati in kaj Zveza?
 • Kako smo organizirani?
 1. sklop:
 • Področja dela na ravni države
 • Gospodarska politika in trajnostni razvoj
 • Trg dela, delovna razmerja in zaposlovanje
 • Pravna varnost
 1. sklop:
 • Sistem in politika plač
 • Socialna politika
 • VZD
 • Enake možnosti
 • Izobraževanja in usposabljanja
 • Kako delujemo?
 • Informiranje
 • Sodelovanje v mednarodnih okvirih

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava

Gradiva:

 • Power point prezentacija

Trajanje:

3 ure

 Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Rok prijave udeležencev:

je naveden na prijavnem obrazcu

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45,00 EUR za člane, 90 eur za ostale udeležence

 

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec