REŠEVANJE DELOVNOPRAVNIH IN SOCIALNIH SPOROV

Datum in ura: 9. maj 2019, od 9:00 do 14:00

Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 4, sejna soba v VI. nadstropju

Predavatelji:

Saška Kumer, univ.dipl. prav.

Boštjan Medik, univ.dipl.prav.                                                                 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, skupaj s prednostmi in slabostmi.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni z različnimi načini reševanja sporov z delodajalcem ali z javnim zavodom, ki odloča o socialnih pravicah
 • Znajo se odločati v primeru konfliktnih situacij, tudi drugim članom sindikata članom znajo pojasniti, kako poiskati pomoč v sporih in kakšne so različne možnosti
 • Poznajo možnosti uveljavljanja svojih pravic pred sodišči in alternativnimi reševalci sporov
 • Prepoznajo, pri katerih sporih se lahko obrnejo po pomoč na tretje osebe in organe, poznajo prednosti alternativnega reševanja sporov

VSEBINA:

 1. Predstavitev zakonske podlage:
 • Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Zakon o alternativnem reševanju sporov
 1. Opis poti posameznika skozi postopek spora, predstavitev različnih izbir med alternativnimi oblikami reševanja in reševanjem spora preko sodišč
 2. Konkretni primeri, prikaz

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava
 • Reševanje konkretnih primerov

Gradiva:

 • Delovni listi
 • Priročnik

Trajanje:

6 šolskih ur

Minimalno število udeležencev:

do 10 udeležencev. Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

Seminar bo izveden v okviru tedna vseživljenjskega učenja, zato tokrat, KOTIZACIJE NI

 

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec