KOMUNICIRANJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE

Termin: 20. junij 2019, od 10:00 do 14:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 4, sejna soba 6/II
Predavateljica: Mateja Gerečnik, org. in men. soc. dej

Seminar je namenjen članom (iz javnega in zasebnega sektorja)

Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z osnovami komunikacije, predvsem tisto vrsto komunikacije, ki se odvija med sindikalnimi zaupniki, člani sindikata, delodajalcem in javnostjo. Seznanili se bomo tudi z najpogostejšimi manipulacijami delodajalcev in osvojili nekaj tehnik pritiska na delodajalca s pravilnim načinom komunikacije.

Udeleženci so ob koncu izobraževanja seznanjeni z:

 • Definicijo komunikacije
 • Cilji, vrstami in smermi komunikacije
 • Načini komunikacije s člani
 • Načini komunikacije med sindikalnimi zaupniki
 • Načini komunikacije z delodajalcem in javnostjo
 • Komuniciranju med pogajanji, osnovami vodenja sej in informiranja članstva
 • O nalogah sindikalnih zaupnikov na področju informiranja posameznih deležnikov

VSEBINA:

 1. Splošno o komunikaciji
 2. Vrste in smeri komunikacije
 3. Načini komunikacije
 4. Pogajanja, vodenje, informiranje
 5. Praktični napotki za dosego cilja

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava, delo v skupinah

Gradiva:

 • PPT predstavitev

Trajanje: 4 ure

Kotizacija: 45,00 EUR za člane ZSSS, za nečlane 90 EUR

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec