IZGUBA ZAPOSLITVE, BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE – S 507

Predavatelj: Goran Lukić

 Termin izvedbe: Ljubljana, 12. september 2019

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti udeležence z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve, vključno z delom v tujini.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve.
 • Poznajo možnosti programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter ostale možnosti podpore pri iskanju zaposlitve
 • Prepoznajo celoten postopek sindikalnega vključevanja v delo Komisije za ugotovitev podlag za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Znajo poiskati ustrezne vire informacij za zaposlitve

VSEBINA:

 1. SKLOP: predstavitev postopkov v primeru izgube zaposlitve
 2. SKLOP: Predstavitev programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 3. SKLOP: Predstavitev dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 4. SKLOP: možnosti iskanja zaposlitve

 Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovni listi
 • Priročnik

 Trajanje:

6 šolskih ur

 Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade. 

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45 € za člane ZSSS
90 € za nečlane

Prijavni obrazec