ORGANIZIRANJE DELAVCEV

Predavatelj: Andrej Zorko

Termin izvedbe: 11. oktober 2019
seminar se bo izvajal enkrat letno oz. glede na interes članov.

Datum in ura: 11. oktober 2019, od 10:00 do 13:00
Kraj: Celje, Gledališka 2

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje na nacionalni in kako na evropski ravni, ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: preko kolektivnih pogajanj, znotraj Ekonomsko-socialnega sveta itd.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s tem, kaj socialni dialog je ter kako poteka na državni in evropski ravni.
• Poznajo prednosti in izzive socialnega dialoga ter učinke socialnega dialoga na sprejemanje odločitev na državni in evropski ravni. Poznajo kakšne so lahko njegove prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s protesti, stavkami ter ostalimi oblikami sindikalnega boja.
• Vedo kakšne so oblike socialnega dialoga: tristranski in dvostranski socialni dialog, ter kako se vanj vključujejo sindikati.

VSEBINA:
1. Socialni dialog na državni in evropski ravni
2. Sodelovanje z delodajalci
3. Sodelovanje z delodajalci in Vlado

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Priročnik

Minimalno število udeležencev:
8 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave:
Prijave na: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:
45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Prijavni obrazec