SOCIALNI DIALOG

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja  preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje na nacionalni in kako na evropski ravni, ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: preko kolektivnih pogajanj, znotraj Ekonomsko-socialnega sveta itd.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s tem, kaj socialni dialog je ter kako poteka na državni in evropski ravni.
 • Poznajo prednosti in izzive socialnega dialoga ter učinke socialnega dialoga na sprejemanje odločitev na državni in evropski ravni. Poznajo kakšne so lahko njegove prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s protesti, stavkami ter ostalimi oblikami sindikalnega boja.
 • Vedo kakšne so oblike socialnega dialoga: tristranski in dvostranski socialni dialog, ter kako se vanj vključujejo sindikati.

VSEBINA:

 1. Socialni dialog na državni in evropski ravni
 2. Sodelovanje z delodajalci
 3. Sodelovanje z delodajalci in Vlado

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovni listi
 • Priročnik

Minimalno število udeležencev:

8 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelj:

Andrej Zorko

Termin izvedbe: 11. oktober 2019

Seminar se bo izvajal enkrat letno oz. glede na interes članov.

 Prijave:

Prijave na: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Prijavni obrazec