AGENCIJE ZA ZAGOTAVLJANJE DELA DELAVCE DRUGEMU UPORABNIKU. KAJ VSE MORA VEDETI SINDIKALIST?

Termin izvedbe:
Ljubljana, 3. oktober 2019, od 10:00 do 14:30

Predavatelj:
Goran Lukič, društvo Delavska svetovalnica 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti udeležence s celotnim zakonodajnim okvirjem agencijskega dela; s pravicami agencijskih delavcev; z nevarnostmi (pre)velike uporabe agencijskega dela; z možnostjo prenosa agencijskih delavcev na »naročnika«; na postopke uveljavljanja pravic agencijskih delavcev; z aktualnimi konkretnimi primeri in sistemskimi dogajanji na tem področju.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s celotnim zakonodajnim okvirjem opravljanja agencijskega dela v Sloveniji, vključno z možnostmi, ki jih ponuja okvir kolektivnih pogodb; s pravicami agencijskih delavcev; z možnostjo postopkov uveljavljanja pravic agencijskih delavcev; z aktualnimi konkretnimi primeri in sistemskimi dogajanji na tem področju;
 • poznajo možnosti prenosa agencijskih delavcev na »naročnika«;
 • prepoznajo možnosti sindikalnega vplivanja na regulacijo agencijskega dela v podjetju;
 • znajo prepoznati ustrezne znake nepravilnosti delovanja agencijskega dela

VSEBINA:

 1. SKLOP: predstavitev celovitega zakonodajnega okvirja agencijskega dela v Sloveniji
 2. SKLOP: Kaj lahko naredi sindikat glede regulacije agencijskega dela?
 3. SKLOP: Kako narediti agencijskega dela neposredno zaposlenega?
 4. SKLOP: aktualni primeri – kaj narediti? Konkretna vaja

 Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovni listi

Trajanje:

6 šolskih ur

Minimalno število udeležencev:

8 udeležencev. Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si ali vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija:
za člane ZSSS 45 €
za nečlane 90 €

Prijave: Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti

Prijavni obrazec