KAZENSKA ODGOVORNOST DELODAJALCEV

Kraj: OO ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Datum: 27. november 2019

Predavateljica:  Nataša Rola, univ. dipl. prav.

Trajanje: od 9:30 do 14:00

Namen seminarja: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovnega področja, spoznali bodo postopek poteka kazenskega postopka od ovadbe do izdaje sodbe, razliko med razmejitvijo kaznivih dejanj in prekrškov, kako se žrtve kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, poznajo postopek prijave takšnega kaznivega dejanja, potek kazenskega postopka
 • Znajo razpoznati kazniva dejanja, ki so iz tega področja v RS pregonljiva, znajo podati kazensko ovadbo, vedo na kakšen način je možno žrtve takšnih kaznivih dejanj pravno in sindikalno zaščititi.
 • Možnosti prijave kaznivih dejanj, pomembi elementi teh kaznivih dejanj (kaj je potrebno dokazati, da se bo storilca lahko preganjalo in obsodilo za posamezno kaznivo dejanje).
 • Prepoznajo razliko med kaznivimi dejanji in prekrški.

VSEBINA:

 1. SKLOP: Predstavitev delovno kazenskega področja (prekrški, kazniva dejanja)
 2. SKLOP: Predstavitev kazenskega postopka, kazenska ovadba
 3. SKLOP: razprava – žrtve kaznivih dejanj

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovni listi

Minimalno število udeležencev:
8 udeležencev. Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave:
Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:
45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Prijave: Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti

Prijavni obrazec