UPRAVLJANJE Z EVIDENCO ČLANSTVA

Kraj in datum: Ljubljana, 4. in 5. november 2019 – mala sejna soba v II. nadstropju

Trajanje: od 9:30 do 12.00

Predavatelja: Petra Arapović in Srečko Vrečko

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov. Spoznati jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter o ravnanju z občutljivimi osebnimi podatki.

Udeleženec ob koncu izobraževanja:

 1. razume glavne značilnosti evidence članstva znotraj ZSSS
 2. ve, kako se pravilno izpolni pristopna izjava
 3. razume pomembnost varovanja osebnih podatkov
 4. je seznanjam z administracijskimi nalogami glede evidence članstva

Seminar priporočamo:

 • sindikatom dejavnosti
 • delavcem na območnih organizacijah ZSSS,

VSEBINA:

 • Predstavitev zbirke podatkov o članih,
 • pošiljanje podatkov (vstopi, izstopi, sporočanje sprememb),
 • izpolnjevanje pristopne izjave, sprejem pristopne izjave.
 • Varovanje osebnih podatkov

Metode:

 • Predavanje
 • Predstavitve
 • Študije primerov

Gradiva:

 • Pristopna izjava,
 • Pravilnik o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS

Prijave: Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti

Prijavni obrazec