KOMUNICIRANJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE

Seminar je namenjen članom (iz javnega in zasebnega sektorja)

Termin: 5. december 2019 (od 10. do 14. ure)

Predavatelj/ica: Mateja Gerečnik, org. in men. soc. dej

Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z osnovami komunikacije, predvsem tisto vrsto komunikacije, ki se odvija med sindikalnimi zaupniki, člani sindikata, delodajalcem in javnostjo. Seznanili se bomo tudi z najpogostejšimi manipulacijami delodajalcev in osvojili nekaj tehnik pritiska na delodajalca s pravilnim načinom komunikacije.

Udeleženci so ob koncu izobraževanja seznanjeni z:

 • Definicijo komunikacije
 • Cilji, vrstami in smermi komunikacije
 • Načini komunikacije s člani
 • Načini komunikacije med sindikalnimi zaupniki
 • Načini komunikacije z delodajalcem in javnostjo
 • Komuniciranju med pogajanji, osnovami vodenja sej in informiranja članstva
 • O nalogah sindikalnih zaupnikov na področju informiranja posameznih deležnikov

VSEBINA:

 1. Splošno o komunikaciji
 2. Vrste in smeri komunikacije
 3. Načini komunikacije
 4. Pogajanja, vodenje, informiranje
 5. Praktični napotki za dosego cilja

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava, delo v skupinah

Gradiva:

 • PPT predstavitev

 Trajanje: 4 ure

Kotizacija: 45,00 EUR za člane ZSSS, za nečlane 90 EUR

Prijavni obrazec