Mobing

Datum in ura: 19. marec 2020, od 10:00 do 14:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 4, 6/II

Predavateljica: Mateja Gerečnik, org. in men. soc. dej.

Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi v organizacijah.

Udeleženci so ob koncu izobraževanja:

 • seznanjeni z zakonodajno ureditvijo
 • seznanjeni s različnimi oblikami mobinga
 • Znajo prepoznati mobing v delovnih sredinah in kakšne ukrepe sprejeti za normalizacijo odnosov
 • Poznajo možnosti reševanja konfliktov
 • Razumejo kakšne so možnosti ravnanja sindikata v podjetju/organizaciji

VSEBINA:

 1. Splošno o mobingu
 2. Pravni vidiki problematike trpinčenja, nadlegovanja, šikaniranja, diskriminacije, varnosti in zdravja na delovnem mestu
 3. Nerešeni konflikti kot znanilec mobinga.
 4. Vloga sindikata in sindikalnega zaupnika pri preprečevanju in upravljanju konfliktov in nasilja v delovni organizaciji.

Metode:

 • Predstavitev
 • Razprava in poročanje

Gradiva: PPT predstavitev

Trajanje: 4 ure

Kotizacija: 45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane.

Prijavni obrazec