Tehnike pogajanj

Datum in ura: 7. april 2020, 10:00 do 14:00
Kraj: Dalmatinova 4, Ljubljana

Predavateljica: Mateja Gerečnik, org. in men soc. dej.

Namen seminarja: Namen seminarja je nadgraditi znanje o procesu pogajanj s sindikalno specifičnimi situacijami, s katerimi se sindikalisti najpogosteje srečujejo, kadar so v funkciji pogajalcev.

Seminar priporočamo:

 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • območnim sekretarjem
 • profesionalnim sindikalistom

 Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s tehnikami in taktikami pogajanj, ki jih sindikalist najpogosteje uporablja. Tudi s taktikami delodajalcev, s katerimi slabijo moč sindikalista. Seznanjeni so z etičnimi in moralnimi načeli pogajanj in se usposobijo v rabi teh pogajalskih tehnik.
 • Poznajo najbolj uporabne pogajalske tehnike in jih znajo uporabiti v praksi, kombinirati, prepoznati.
 • Poznajo možnosti, ki jim jih pogajalske tehnike ponujajo na vseh ravneh pogajanj, vključno z vodenjem pogajanj, vodenjem pogajalske skupine. Oceniti znajo kdaj je primeren čas za pogajanja in kako s pogajanji doseči čim več.
 • Spoznajo veliko praktičnih vaj in konkretnih napotkov pri treningu pogajalskih situacij.

VSEBINA:

 • Pomen pogajanj pri delu sindikalista
 • Načela pogajanj
 • Pogajanja kot oblika reševanja konfliktov
 • Proces pogajanj
 • Ključne lastnosti uspešnih pogajalcev
 • Pogajalske taktike, strategije
 • Priprava na pogajanja
 • Primernost pogajanj
 • Oblikovanje zahtev
 • Oblike pritiska na delodajalca
 • Proces pogajanj (med pogajanji, zaključek, nevarnosti, obveščanje članstva, konsenz med člani pogajalske skupine,…Celotno predavanje je podprto s praktičnimi primeri, ki jih pogajalci s treningom lahko uporabijo pri svojem delu.

 Seminar je v obliki delavnice, kjer so aktivni vsi prisotni. Preizkusijo se kot pogajalci na delojemalski in na delodajalski strani.

Metode:

 • Vaje
 • Študije primera
 • delu v parih in manjših skupinah
 • Razprava in poročanje

Gradiva: Power point

Trajanje: 5 šolskih ur

Število udeležencev:  do 20 udeležencev

Kotizacija: 45,00 EUR za člane sindikatov, 90 EUR za nečlane

Prijavni obrazec